Dreamscapes Chapter III - Karolina Skorek
17577
post-template-default,single,single-post,postid-17577,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,e-lazyload,elementor-default,elementor-kit-22,elementor-page elementor-page-17577

Dreamscapes Chapter III

The third chapter is an homage to Polish XIX century poets and their interpretation of the importance of dreams.

We are again greeted by a water scenes cutting through into a melting tape and dancing shamans. In the background you can hear a faint voice reading fragments of a “SNY II” (Dreams II) poem by Krzysztof Baczyński 

Sny (II)

Autor: KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
 

Dziew­czy­na śpiąc od­rzu­ca ręce w górę,
w są­sied­ni sen, któ­ry się o nią otarł,
a nad nią drżą cią­gną­ce dłu­gim sznu­rem
zje­żo­ne kły – jak ci­che my­śli kota.
Więc bie­rze sen i mru­cząc wtu­la usta
w pu­szy­stą sierść, przy­kła­da ją do pier­si,
aż sko­śny cień wy­cho­dzi na­gle z lu­stra
i sen jak wzrok za­cho­dzi bia­łą śmier­cią.
Dziew­czy­na śniąc na­zy­wa po imie­niu
zie­lo­ny liść i chmu­ry, któ­re pły­ną,
i sko­śny cień za­mknię­ty we. wspo­mnie­niu
i bu­dzi się, i nie zna żad­nych imion.
A wte­dy świt za­my­ka pu­sty po­kój
jak bia­ły dzwon. Dziew­czy­na w odrę­twie­niu
wi­dzi w swych łzach ró­żo­wą krew ob­ło­ków
i tro­py łap – jak czar­nych gwiazd na zie­mi.

DREAMS (II)

Author: KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI
 

Sleeping girl throws her hands up,
to the neighbouring dream that rubbed against her,
and above her tremble with a long rope
spiky fangs – like the silent thoughts of a cat.
So he takes a dream and cuddles his lips as he purrs
into fluffy hair, puts it to his breast,
until the oblique shadow suddenly comes out of the mirror
and sleep like sight comes with white death.
A girl in a dream calls her name
green leaf and clouds that flow,
and an oblique shadow enclosed in. memory
and wakes up and knows no names.
And then dawn closes the empty room
like a white bell. The girl is numb
he sees the pink blood of the clouds in his tears
and paw prints – like black stars on the ground.

 

No Comments

Post A Comment